img height=""1"" width=""1"" style=""display:none"" src=""https://www.facebook.com/tr?id=881456803670858&ev=PageView&noscript=1""

CYBERSEC ASIA

เปิดตัวงานใหม่ Cybersec Asia 2024 (ไซเบอร์เซค เอเชีย) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับภูมิภาคเอเชีย

เปิดตัวงานใหม่ Cybersec Asia 2024 (ไซเบอร์เซค เอเชีย) งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และงานสัมมนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับภูมิภาคเอเชีย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาเผยแพร่ทันที

(26 มิถุนายน 2566) กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวงาน  Cybersec Asia 2024 (ไซเบอร์ เซค เอเชีย)  งานประชุมและงานแสดงสินค้าความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก มีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพทุกภาคส่วนสู่การเข้าร่วมงานครั้งนี้ 

จากความสำเร็จของการจัดงาน Cybersec Europe ในปี 2566 แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดไซเบอร์ประจวบกับการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้บริษัทต่างๆรวมถึงผู้บริโภคมีความตื่นตัวและความเข้าใจที่มากขึ้นต่อความสำคัญของการป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่จะมีบทบาทมากขึ้นตามการพัฒนาของเทดโนโลยีในทุกๆภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในอนาคต  งาน Cybersec Asia 2024 นั้นจึงมีความสำคัญที่จะเข้ามาเป็นเวทีรองรับและช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตยิ่งขึ้น 

ภายในงานจะนำเสนอการอภิปรายที่น่าสนใจ ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย และโอกาสในการสร้างเครือข่าย ในขณะเดียวกันกับการจัดการกับความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจใหม่ของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชีย แปซิฟิกที่ไม่หยุดนิ่ง ด้วยการเน้นเจาะจงไปที่ตลาดระดับภูมิภาค งาน Cybersec Asia 2024 จะเจาะลึกถึงความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แตกต่างกัน ด้านกฎระเบียบ และภัยคุกคามที่กำลังพัฒนา ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกซึ่งคู่ควรในการปกป้ององค์กรของตนในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและหลากหลายนี้

ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในเอเชีย แปซิฟิก เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างรวดเร็วของภูมิภาคและการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้ อาทิ ประเทศในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย เป็นที่รู้จักจากการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่มาใช้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และระบบคลาวด์ แม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่ยังมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยกลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ โอกาสทางธุรกิจในภาคการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในเอเชีย รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษา ซอฟต์แวร์สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย การบริการจัดการ การฝึกอบรม และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายหรือ IoT/คลาวด์

ด้วยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีทางไซเบอร์ กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรและบุคคลในการรับทราบข้อมูลและเตรียมพร้อม Cybersec Asia 2024 จึงมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการนี้โดยการสร้างเวทีเจรจาการค้าสำหรับผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย นักวิจัย นักออกแบบระบบและผู้กำหนดนโยบายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันที่ทันสมัย 

ผู้เข้าร่วมงาน Cybersec Asia 2024 จะได้เข้าร่วมโปรแกรมงานสัมมนาที่ครอบคลุมการนำเสนอประเด็นสำคัญ การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่รวมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง และพบปะผู้นำทางความคิดจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเสนอแนวโน้มของอุตสาหกรรมล่าสุด ความท้าทาย และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยงานสัมมนาจะครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ได้แก่

  1. ข่าวกรองภัยคุกคามและการตอบสนองต่อเหตุการณ์

  2. การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

  3. ความปลอดภัยของคลาวด์

  4. ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในความปลอดภัยทางไซเบอร์

  5. ความปลอดภัยของระบบควบคุม IoT และอุตสาหกรรม

  6. การบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์และการกำกับดูแล

  7. ความปลอดภัยของ Web 3.0

  8. ข้อบังคับและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยทางไซเบอร์


Cybersec Asia จะเข้าใกล้อนาคตของแนวโน้มและการพัฒนาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ อาทิ การคำนวณเชิงควอนตัม การขยายตัวของระบบ IoT การเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ การโจมตีและการป้องกัน หรือ Zero Trust Architecture นอกจากงานสัมมนาแล้ว Cybersec Asia Pacific 2024 จะจัดแสดงงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ล่าสุด โซลูชั่นใหม่ และการบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากผู้จำหน่ายและสตาร์ทอัพชั้นนำ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสสำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัย ชมการสาธิตแบบ Live Demonstration และติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของวงการนี้


“พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวงาน Cybersec Asia 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อตลาดเอเชียโดยเฉพาะ” มร. อิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตัวแทนจาก Cybersec Asia กล่าว “ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็วและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สำรวจแนวทางแก้ไข และเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersec Asia 2024 มีเป้าหมายสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการนี้ โดยการจัดหาเวทีเจรจาการค้าสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การนำนวัตกรรมมาใช้จริง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านการจัดงานในครั้งนี้”

งาน  Cybersec Asia 2024 (ไซเบอร์ เซค เอเชีย)  งานประชุมและงานแสดงสินค้าความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชีย กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค  

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยู ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกที่มีสำนักงานอยู่ในเมืองอูเทรคต์ เซี่ยงไฮ้ และกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารธุรกิจโดยเจ้าของสถานที่การจัดงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สำหรับการมุ่งเน้นตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เกิดการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs และกลุ่มบริษัท TCC Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางธุรกิจอย่างกรุงเทพฯ โดยวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ครอบคลุมตลาดการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วีเอ็นยูฯ ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีงานแสดงสินค้ามากถึง 19 งาน ทั้งในรูปแบบ งานออนไลน์ และ การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกติ มีความเชี่ยวชาญและครอบคลุมธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกิจการผลิตโปรตีนจากสัตว์-ปศุสัตว์ ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารทางเลือก ธุรกิจเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 5G และการจัดงานประชุมนานาชาติ | รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vnuasiapacific.com 


สนใจร่วมจัดแสดงงานและเป็นส่วนหนึ่งของงาน 

คุณเตชัส กิตติบุญญา ผู้จัดการฝ่ายขายนานาชาติ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค | โทร 02-111-6611 ต่อ 251 | อีเมล [email protected] 


สำหรับสื่อมวลชน 

คุณ แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค | โทร 02-111-6611 ต่อ 330 | อีเมล [email protected]  


Scroll to Top
Zetaboto Widget